May 17, 2021

ตัวตลกโดดร่ม!!! นักขุดพบ FORTNITE เตรียมครอสโอเวอร์กับหนัง IT CHAPTER TWO

ทวิ‌ต‌เตอร์‌ ‌‌HYPERX‌ ‌‌นัก‌ปล่อย‌ข่าว‌หลุด‌ของ‌เกม‌โดดร่ม‌ชื่อ‌ดัง‌ ‌‌Fortnite‌‌‌ได้‌เผย‌คลิป‌เสียง‌ของ‌ไฟล์‌ใน‌เกม‌ชิ้น‌หนึ่ง‌ ‌ที่‌ถูก‌ค้น‌พบ‌โดย‌นัก‌ขุด‌ข้อมูล‌เมื่อ‌วัน‌ที่‌ ‌27‌ ‌สิงหาคม‌ ‌2019‌ ‌โดย‌ภายใน‌คลิป‌ปรากฏ‌เป็น‌เสียง‌เหมือน‌ผู้ชาย‌กำลัง‌หัวเราะ‌อย่าง‌บ้า‌คลั่ง‌ ‌ทำให้‌นัก‌ปล่อย‌ข่าว‌หลุด‌คน‌นี้‌ ‌คิด‌ว่า‌เกม‌โดดร่ม‌ชื่อ‌ดัง‌ ‌กำลัง‌จะ‌จับ‌มือ‌ค‌รอ‌ส‌โอ‌เว่อ‌กับ‌หนัง‌ ‌‌IT‌ ‌Chapter‌ ‌Two‌‌‌ที่‌พึ่ง‌เข้า‌ฉาย‌ใน‌โรง‌ภาพยนตร์‌เมื่อ‌วัน‌ที่‌ ‌4‌ ‌กันยายน‌ ‌2019‌

หลัง‌จาก‌ที่‌ได้‌มี‌การ‌ปล่อย‌คลิป‌เสียง‌ดัง‌กล่าว‌นี้‌ ‌ก็‌ยัง‌มี‌ผู้‌เล่น‌ได้‌ค้น‌พบ‌ลูกโป่ง‌สี‌แดง‌ ‌ลอย‌อยู่‌ตรง‌ฝา‌ท่อ‌ระบาย‌น้ำ‌ของ‌แผนที่‌ใน‌เกม‌แห่ง‌หนึ่ง‌ ‌ซึ่ง‌เป็น‌วัน‌เดียวกัน‌กับ‌ที่‌หนัง‌เรื่อง‌ ‌I‌T‌ ‌Chapter‌ ‌Two‌‌‌ได้‌เข้า‌ฉาย‌ใน‌โรง‌อีก‌ด้วย‌

ทำให้‌แฟน‌เกม‌หลาย‌คน‌เชื่อ‌กัน‌ว่า‌เกม‌ดัง‌กล่าว‌ ‌จะ‌มี‌การ‌ค‌รอ‌ส‌โอเวอร์‌กับ‌หนัง‌เรื่อง‌ ‌‌IT‌ ‌Chapter‌ ‌Two‌‌ ‌ขึ้น‌มา‌จริงๆ‌ ‌แต่‌เมื่อ‌เวลา‌ผ่าน‌ไป‌ถึง‌วัน‌ที่‌ ‌9‌ ‌กันยายน‌ ‌2019‌ ‌ลูกโป่ง‌สี‌แดง‌ดัง‌กล่าว‌ก็‌หาย‌ออก‌ไป‌จาก‌เกม‌ ‌โดย‌ไม่‌ได้‌มี‌การ‌เปิด‌ตัว‌อะไร‌เกี่ยว‌กับ‌หนัง‌เรื่อง‌นี้‌ ‌ซึ่ง‌อาจ‌เป็น‌ไป‌ได้‌ว่า‌แผน‌การณ์‌ดัง‌กล่าว‌ ‌อาจ‌ถูก‌ล้ม‌เลิก‌ไป‌แล้ว‌นั่นเอง‌ ‌

สำหรับ‌ใคร‌ที่‌รอ‌การ‌ค‌รอ‌ส‌โอ‌เว่อ‌ร์‌นี้‌ ‌จึง‌คง‌ต้อง‌ทำใจ‌เอา‌ไว้‌ก่อน‌ แต่‌ก็‌อาจ‌เป็น‌ไป‌ได้‌ว่า‌ยัง‌มี‌แผน‌การ‌ค‌รอ‌ส‌โอ‌เว่อ‌ร์‌ใน‌ภาย‌หลัง‌ ‌เพราะ‌เกม‌ ‌‌Fortnite‌ ‌‌ก็‌ยัง‌มี‌ข่าว‌หลุด‌ว่า‌จะ‌จัด‌กิจกรรม‌ฮาโลวีน‌ขึ้น‌มา‌อีก‌ด้วย‌ ‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *