June 20, 2021

SMURF IS DEAD! DOTA 2 ใช้ระบบใหม่ปรับ MMR ให้ตรงตามฝีมือผู้เล่น

Dota 2 ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าต่อไปนี้ จะมีการใส่ระบบตรวจจับฝีมือ และ MMR ของผู้เล่นเข้ามาแล้ว เพื่อให้ผู้เล่นที่มีฝีมือดีเกินกว่าค่าผลงาน MMR จะถูกเพิ่มค่าดังกล่าวให้ตรงตามฝีมือโดยทันที และจะเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าค่า MMR จะตรงตามฝีมือจริงๆ ส่งผลให้ต่อจากนี้ ผู้เล่นจะไม่สามารถทำการ Smurf ภายในเกมได้อีกแล้ว และยังทำได้ลำบากมากขึ้นอีกด้วย

และการที่ต้องใช้ระบบดังกล่าวนี้ ก็เนื่องมาจากระบบค้นหาแมตช์แบบเก็บแรงค์ จะให้ผู้เล่นได้ถูกจับคู่ไปเจอกับคู่แข่งที่มีค่าคะแนนผลงาน MMR ไม่ต่างกัน เพื่อความสมดุลทางด้านฝีมือของทั้งสองฝั่ง แต่เนื่องจากมีผู้เล่นบางส่วนได้ใช้วิธีการ Smurf หรือวิธีสมัครไอดีใหม่เพื่อให้มีค่า MMR มาเท่ากับผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีฝีมืออ่อนแอกว่า ก็ส่งผลให้ผู้เล่นหน้าใหม่จะได้เจอคู่แข่งที่โหดกว่าเกินไป แทนที่จะได้เจอคู่แข่งที่มีฝีมือเท่ากันนั่นเอง ทางทีมพัฒนาจึงได้ใช้ระบบนี้ เพื่อส่งผู้เล่นที่ทำการ Smurf ได้มี MMR ตามฝีมือจริงๆ เพื่อไปเจอกับผู้เล่นที่เก่งเท่ากัน

นอกจากนี้ ตัวเกมยังได้ทำให้การเข้าเล่นในโหมดเก็บแรงค์ ต้องใช้เบอร์มือถือจริงเพื่อยืนยันตัวตนอย่างเข้มงวดมากขึ้น และจะต้องเล่นเกมในโหมดทั่วไปให้ได้เกิน 100 ชั่วโมง ก่อนที่จะเข้าไปเล่นในโหมดเก็บแรงค์ได้อีกด้วย ส่งผลให้ต่อไปนี้ จำนวนประชากรของผู้เล่นสาย Smurf น่าจะหายกันไปเยอะพอสมควร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *