May 17, 2021

Abed

ABED ทำลายสถิติใหม่ 11,000 MMR คนแรกของโลก!!

ABED โปรเพลเยอร์ Dota2 คนแรกของโลกที่ทำแต้ม MMR ถึง 11,000 แต้ม ในช่วงที่พักก่อนแข่งขันจากการระบาดของโควิด-19 ผู้เล่นโปรเพลเยอร์หลายคนนั่งเล่นแรงค์ MMRกัน โดยมีเป้าหมายคือ mmr 10,000 แต้ม…