May 17, 2021

DR DISRESPECT

มาบ้านหลังใหม่!!Dr Disrespect ย้ายไปสตรีมในแพลตฟอร์ม Youtube

DR Disrespect ได้ย้ายไปสตรีมบทเพลตฟอร์มใหม่อย่าง Youtube หลังก่อนหน้านี้สตรีมบน Twitch มาหลายปี สำหรับทาง Dr Disrespect ได้ถูกทาง Twitch แบนในวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา…

DR DISRESPECT โดนแบนถาวร!!! เหตุจากละเมิดกฏร้ายแรงของ TWTICH

สตรีมเมอร์คนดังอย่าง DR DISRESPECT โดยแบนถาวรจาก Twitch ช่องสตรีมชื่อดัง Dr Disrespect ถูกทาง Twitch แบนถาวร เนื่องจากมีการทำผิดกฎการใช้งานอย่างร้านแรง ซึ่งทาง Twitch นั้นยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม…