May 17, 2021

Team Nigma

ทีม Nigma เผยยืนยัน KuroKy ยังคงมีอาการบาดเจ็บที่แขน และให้ rmN- แข่งต่อแทนใน ESL One Germany

ยังคงไม่หายบาดเจ็บกับกัปตันทีม Nigma จึงไม่ได้ลงช่วยเล่นอีกรายการ กัปตันทีม Nigma Kuro ” KuroKy ” Salehi ยังคงไม่สามารถลงแข่งด้วยสภาพเต็ม100% ในรายการเกม Dota2 ESL One…